การเดินทาง

กรุงเทพฯ – บ้านเพ จ.ระยอง (Bangkok to Ban-Phe, Rayong)

1. โดยทางรถยนต์ จากกรุงเทพ สามารถเดินทางไปยังจังหวัดระยองได้หลายทางดังนี้

  • ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 หรือ สุขุมวิทสายเก่า โดยผ่านจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอสัตหีบระยะทาง 200 กม.
  • ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 34 และ 36 สายบางนา-ตราด ระยะทาง 185 กม.
  • ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 34 และ 3138 โดยผ่านอำเภอบ้านบึง ระยะทาง 179 กม.
  • บ้านเพอยู่ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 60 กม. ชลบุรี 98 กม. จันทบุรี 110 กม. และ ตราด 179 กม.

เกาะเสม็ดไม่สามารถนำรถยนต์ข้ามไปบนเกาะได้ หากท่านขับรถไปเองท่านสามารถจอดรถได้ที่ฝั่งบ้านเพตามท่าเรือต่างๆ ค่าจอดรถประมาณ 80 บาท/คัน/คืน

2. รถโดยสารปรับอากาศ (รถทัวร์) กรุงเทพ - บ้านเพ (เกาะเสม็ด)

  • จากกรุงเทพฯ โดยสารรถจากสถานีขนส่งเอกมัย เที่ยวแรก 05.00 น, เที่ยวสุดท้าย 20.30 รถออกทุก ๆ ชั่วโมง
  • จากบ้านเพ รถออกจากสถานีบ้านเพ เที่ยวแรก 04.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. รถออกทุก ๆ ชั่วโมง
  • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. อัตราค่าโดยสารโดยประมาณท่านละ 160 บาท/เที่ยว
  • สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ เชิดชัยทัวร์ (เอกมัย) โทร. 02-391-2804 (บ้านเพ) โทร. 038-651-528

สนามบินสุวรรณภูมิ – บ้านเพ จ.ระยอง (Suvarnabhumi Airport – Ban-Phe, Rayong)

จากสนามบินสุวรรณภูมินักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถแท็กซี่โดยตรงมาที่บ้านเพ จ.ระยอง  ค่าเดินทางโดยประมาณขั้นต่ำอยู่ที่  2,000 – 3,500 บาท/เที่ยว ขึ้นอยู่กับแบบรถและจำนวนคนเดินทาง

บ้านเพ จ.ระยอง – เกาะเสม็ด (Ban-Phe, Rayong to Samed Island)

การเดินทางระหว่างบ้านเพกับเกาะเสม็ด มีเรือโดยสารให้บริการที่บ้านเพหลายท่าเรือ เช่น ท่าเรือนวลทิพย์ (ตรงข้ามสถานทีรถโดยสาร), ท่าเรือเพ, ท่าเรือโชคกฤษดา และ ท่าเรือศรีบ้านเพ ฯลฯ และมีเรือให้เลือกหลากหลายขนาด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ค่าโดยสารเรือท่านละ 60 บาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับจุดที่ต้องการไปลง  ปกติเรือโดยสารส่วนใหญ่จะจอดที่ท่าเรือหน้าด่าน (ท่าเรือส่วนกลางของเกาะเสม็ด) มีเรือโดยสารให้บริการออกทุกชั่วโมงตั้งแต่ เวลา 08.00 น. -18.00 น.   ที่ท่าเรือหน้าด่านบนเกาะเสม็ดจะมีรถสองแถววิ่งให้บริการรับส่งจากท่าเรือไปยังที่พักต่างๆ (ราคาค่ารถขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องการเดินทาง)

หากนักท่องเที่ยวไม่ต้องการรอเรือโดยสารที่ออกตามเวลา  ท่านสามารถเลือกเดินทางโดยเรือ Speed Boat เหมาลำเพื่อไปส่งที่หน้ารีสอร์ทโดยตรง (ไม่ต้องต่อรถ) ราคาโดยประมาณ  1,500 – 2,600 บาท/เที่ยว (ไม่เกิน 10 ท่าน)